Spårtrafik

Infoblad 4

Publicerad:

Nu är årets avtalrörelse klar på spårtrafikområdet. Årets uppskjutna avtalsrörelse har varit tuff och intensiv. Coronapandemin har hela tiden legat som en mörk skugga över förhandlingarna. Situationen på Pågatågen har varit en viktig del i de förhandlingar som har förts med Almega Spårtrafik.
Ett genombrott har uppnåtts i dialogen med Tågföretagen, något vi ser mycket positivt på. Något som är en förutsättning för att kunna lösa de utmaningar som fortsatt finns i branschen. Hot och våld frågan är en av de viktigaste frågor där vi måste arbeta gemensamt för att hitta lösningar.

Seko Spårtrafik har nu genomfört sitt uppskjutna årsmöte från i våras. En majoritet av klubbarna deltog, antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Styrelsen vill särskilt hälsa Yvonne Boström och Edgardo Luan Rivera välkomna som nya ledamöter och tack till Hanna Karlborg som valde att lämna oss. Hela styrelsen finner ni på: https://www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik/styrelsen/

Årsmötet 2021 kommer att genomföras den 23 mars 2021 i lokal kompassen på Barnhusgatan 6 i Stockholm. Påminner redan nu om att nomineringstiden går ut den 21 februari 2021. Nomineringsunderlag kommer att skickas ut till klubbarna i god tid innan. Frågor gällande nominering hänvisas till Sara.wiren@sj.se

Vi kan snart lägga ett underligt 2020 bakom oss. Många frågor har tyvärr fått vänta på grund av hanteringen av Coronapandemin. Men nu kommer branschorganisationen med den nya styrelsen och avslutad avtalsrörelse att växla upp för att hantera våra branschgemensamma frågor.

Tillsammans ska vi flytta fram våra positioner under 2021.

Avslutningsvis vill styrelsen önska samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Uppdaterad: