Spårtrafik

Infoblad 3

Publicerad:

Informationsblad 3

Styrelsen i branschorganisation har idag gemensamt uttryckt sitt solidariska stöd för Sekos medlemmar på Pågatågen. Hyvling är inte något som hör hemma inom Spårtrafik och branschorganisationen står till förfogande att hjälpa klubben på Pågatågen.

Årsmötet kommer att genomföras den 19 november. Det kommer att erbjudas en digital lösning för de som vill. Det kommer även att erbjudas en möjlighet att närvara fysiskt på plats. Anmälan om deltagande med kontaktuppgifter och om man har för avsikt att deltaga digitalt skickas till spartrafik@seko.se senast den 8 november. Årsmöteshandlingar skickas till anmälda deltagare samt klubb.

Ni som har för avsikt att deltaga måste anmäla in en e-post adress i förväg då all omröstning kommer att ske via voteIT. Det digitala mötet sker via Teams.

Gabriella Lavecchia kommer att närvara vid årsmötet för att berätta om arbetet runt Seko framtid.

Seko kommer att ha kongress 2021. Datumen för kongressen är 8-10 juni i Stockholm.

På årsmötet ska val av branschorganisations kongressombud genomföras. Spårtrafik har 15 ombud och 15 ersättare som ska väljas. Viktigt att tänka på är att man endast kan kandidera inom en valkrets. Motioner till kongressen och nominering till kongressombud skickas till spartrafik@seko.se senast den 1 november. Sista nomineringsdag för de personval som ska göras på kongressen är satt till 9 april 2021. Styrelsen har därför fattat beslut om att ta in nomineringar till årsmötet som genomförs senast andra fredagen i april 2021.

Avtalsförhandlingarna inom Spårtrafik har nu återupptagits. Förhandlingsdelegationen har haft ett uppstartsmöte där delegationen gick igenom våra yrkanden, samt arbetsgivarnas yrkanden. Arbetet kommer att intensifieras under november månad.

Uppdaterad: