Spårtrafik

Infoblad 2

Publicerad:

Informationsblad 2

I samband med Corona pandemins utbrott och den osäkerhet som rådde, tog branschorganisations arbete en paus. Fokus för branschen blev medlemsnära arbete på sina respektive arbetsplatser.

Arbetsmiljöansvarig i styrelsen, Björn Edberg har haft som uppdrag att följa företagens arbete med Corona pandemin. Överlag har företagen skött det bra och branschorganisationen kommer att följa upp arbetet under hösten med dokumentation för att kunna dra lärdomar av det som har gjorts.

Den planerade arbetsmiljökonferens som var tänkt att genomföras i november är flyttad till 2021. Styrelsen återkommer med mer exakt datum när det finns möjlighet att genomföra den.

Årsmötet kommer att genomföras den 19 november. Vår ambition är att ha ett fysiskt möte. Vi följer däremot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har även en digital lösning om det skulle krävas. Anmälan om deltagande med kontaktuppgifter skickas till spartrafik@seko.se. Årsmöteshandlingar skickas till anmälda deltagare samt klubb.

Seko kommer att ha kongress 2021. Datumen för kongressen är 8-10 juni i Stockholm.

På årsmötet ska val av branschorganisations kongressombud genomföras. Spårtrafik har 15 ombud och 15 ersättare som ska väljas. Nomineringar och motioner till kongressen skickas till spartrafik@seko.se senast den 1 november. Viktigt att tänka på är att man endast kan kandidera inom en valkrets.

Medlemsveckan är planerad att genomföras v.40. Vill ni få besök av branschorganisationen så står vi till förfogande.

Uppdaterad: