Spårtrafik

Infoblad 1

Publicerad:

Informationsblad 1

Arbetsmiljöansvarig i styrelsen Björn Edberg har påbörjat att samordna arbetet med arbetsmiljö inom branschen. I december inkom en inbjudan från MTR pendelklubben, ett första möte ledde till att Björn Edberg träffade samtliga skyddsombud inom MTR pendelklubben och MTR facility.

Arbetet fortsätter nu att samordna HSO inom spårtrafik för att identifiera de branschgemensamma frågorna som vi tillsammans kan driva gentemot arbetsgivarna. En uppmaning till klubbarna är att ta hjälp av branschorganisationen för att driva inom arbetsmiljöområdet.

Vidare kommer branschorganisationen fortsätta arbetet med att granska samtliga AFS som Arbetsmiljöverket har beslutat skall krympa från ett sjuttiotal till cirka 14. Det arbetet sker i samarbete med So-organisationerna inom MTR. Finns det fler intressenter som vill hjälpa till i arbetet, hör av er till Björn Edberg.

Branschorganisationen kommer att kalla till en HSO-konferens under hösten. Planeringen är i full gång och har ni något fokusområde ni vill ta upp, anmäl detta till Björn Edberg.

Att arbetsmiljövereket nu ska göra en undersökning om hot och våld inom spårtrafiken är något som välkomnas av branschorganisationen. Ytterliggare ett led efter den rapport som vi släppte i december.

Anna-Karin Wedberg kommer att leda en utredning som är tillsatt med att få fram ett förslag på yrkescertifiering för tågreperatörer. Fokus är att höja statusen på yrket och säkra en bra grundutbildning.

Årsmötet kommer att hållas den 1 april i Stockholm på barnhusgatan, lokal kompassen. Nomineringsstopp är satt till 1 mars och skickas till sara.wiren@sj.se.

Nominering till valberedning, anmälan om deltagande och era eventuella ärenden som ni vill ha behandlade på årsmötet ska vara inne senast den 6 mars, skickas till spartrafik@seko.se.

Uppdaterad: