Avtalsnytt 8

Publicerad:

Det har varit bråda tider i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för vår bransch. De senaste veckorna har präglats av långa möten, förhandlingar och olika förberedelser för värsta scenariot, att förhandlingarna strandar och inga förhandlingsvägar finns tillgängliga.

Nu är vi i ett kritiskt läge i förhandlingarna, vi går idag in på övertid. Avtalet löper nu med sju dagars ömsesidig uppsägningstid och vi bokar upp nya förhandlingstillfällen, en dag i taget. Frågorna som vi behöver lösa är många och allvarliga. Seko ställer krav på att trygga villkoren för våra medlemmar i branschen.
Situationen som inträffade på Pågatågen, där Arriva Sverige övertog verksamheten från sig själv och valde att inte teckna kollektivavtal med oss får aldrig inträffa igen. Aldrig igen. Därför behöver vi ha en lösning för Pågatågen och för hela branschen.

Avtalsrörelsen handlar inte bara att skydda villkoren, vi har många arbetsmiljöfrågor som behöver omhändertas i avtalsförhandlingarna. Här tror vi på att fördjupa och bredda samarbetet med arbetsgivarna. Hot och våld, sexuella trakasserier och skyddsombudens utbildning är till exempel inga frågor vi kan lösa på egen hand. Genom ett strukturerat, partsgemensamt arbete kan vi göra ett arbetsmiljölyft som kommer gagna hela branschen.

Sist men inte minst behöver vi landa i en lösning som innebär löneökningar i linje med ”märket”. Det innebär att låglönesatsningen måste finnas med. Vi kan inte, och kommer inte svika våra medlemmar med lägsta löner.
Din hjälp att rekrytera fler medlemmar och hålla igång snacket ute på arbetsplatserna är ovärderlig!

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Uppdaterad: