Spårtrafik

Avtalsnytt #3

Publicerad:

Avtalsnytt #3

Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att hålla ihop, för våra krav och mot Almega Tågföretagens krav. Tillsammans är vi starka!

Det här är det tredje informationsbrevet från förhandlingsdelegationen och det är hög tid att vi presenterar och berättar lite om oss själva. Här följer en presentation av Sekos förhandlingsdelegation för bransch Spårtrafik (presentationen sker helt utan inbördes rangordning):

Lena Aldenmark

Tågvärd SJ AB, Seko SJ FO (Förhandlingsorganisation)

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−För att påverka. Bidra med egen kompetens och erfarenhet. Och i det arbetet ha medaspekter från våra medlemsgrupper som finns inom Seko SJ (tågvärdar, lokförare,depåpersonal, kundvärdar och viss administration).
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag tror det blir tufft denna gång, precis som det har varit i de senaste avtalsrörelserna. Vistår långt ifrån varandra åtminstone som det ser ut nu. Men, utgår från att vi får med ossnågra av våra yrkanden i slutuppgörelsen och att vi får ett förbättrat branschavtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Att använda min kompetens och erfarenhet. Att också ta hjälp av den breda erfarenhet somfinns inom Seko SJ.

Ola Brunnström

Lokförare Arriva Sverige, Seko klubb Pågatåg

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Det är ett stort förtroende att få representera alla medlemmar i avtalsrörelsen. Jag villbidra till att göra den här avtalsrörelsen till en som tar ett kraftigt steg framåt i att försvaradet vi har och förbättra våra villkor.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig att Almega och Svenskt Näringsliv kommer att sätta hårt mot våra krav.Det kommer bli tuffa förhandlingar och jag känner både medlemmarnas stöd och krav somligger tungt. Jag förväntar mig inte att detta kommer att gå smärtfritt.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag har jobbat med avtalsfrågor under året i avtalsgruppen och har en hyfsad överblick påde olika avtalen. Jag kommer även från Pågatågen som är djupt inne i konflikt medarbetsgivaren i alla de frågor som vi lyfter fram som våra krav.

Daniel Abalo

Tågvärd Transdev/Öresundstågen, Seko Öresundståg klubb 104

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Det är en stor ära att bli nominerad för att representera medlemmarna i ett sådantavgörande forum. Jag vill vara med därför att jag känner att jag med min erfarenhet och minkunskap kan bidra en hel del.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig mycket tuffa förhandlingar och att vi tar vara på tillfället så att resultatetblir ett starkare centralt avtal. Jag känner också att medlemmarna är taggade och redo fördenna avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag kan bidra med min erfarenhet och kunskap om förhandlingar och en mycket stark vilja.Jag har varit facklig aktiv i ganska många år.

Jonas Blomqvist

Lokförare Green Cargo, Seko Green Cargo FO (Förhandlingsorganisation)

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Det är ett stort förtroende att representera branschens medlemmar i avtalsdelegationen.Jag tycker att det är av vikt att ha med representanter från godssidan av branschen, vilket ären del av vår bransch med många medlemmar. Våra medlemmars problem och svårigheterpå arbetsplatserna skiljer sig åt från andra delar av branschen.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig att vi kommer efter tuffa förhandlingar går ur avtalsrörelsen med ettstarkare centralt avtal.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag satt med i 2017s avtalsdelegation och kan delge mina erfarenheter från det arbetet införårets förhandlingar. Kan även dela med mig av mina erfarenheter från lokala förhandlingar.Jag har även god kännedom kring en del av de lokala avtalen utanför Green Cargo och ettbrett kontaktnät i branschen.

Monika Roll

Lokförare MTR Pendeltågen, Seko Lok Pendeln klubb 105

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−För att jag brinner för att Sekos medlemmar inom Spårtrafiken ska ha bra avtal och villkor.Ett starkt centralt avtal lägger grunden för ännu bättre lokala avtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Det blir tufft då parterna står långt ifrån varandra. Jag förväntar mig också att många avSekos medlemmar kommer vara engagerade och aktiva för att stärka oss som part iförhandlingarna.
3 (5)
Hur kan du bidra i arbetet?
−Föra fram pendeltågsperpektivet, det vill säga den kanske mest stressiga körningen påSveriges järnvägar. Jag hoppas också kunna tänka utanför lådan och komma med kreativalösningar på hur vi ska få igenom våra yrkanden. Självklart är det ju dock något vi allihop görtillsammans i delegationen genom att föra fram våra enskilda erfarenheter, tankar ochperspektiv.

Viktor Risling

Kundservicevärd MTR Tunnelbanan, Seko Klubb 111 Tunnelbanan

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−För att jag tycker det är otroligt viktigt att tunnelbanan är representerad i rummet. Vi är enannorlunda arbetsplats i sammanhanget. Det här är det viktigaste uppdraget man kan ha ochdet är en stor ära att få vara en del av den här gruppen.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig en hård avtalsrörelse med långa dagar som kommer att utmynna i ettstarkare centralt avtal som medlemmarna kommer bli nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag kan bidra med ett extra perspektiv från tunnelbanan som är en lite annorlundaarbetsplats än den övriga branschen. Jag tror det också är en fördel att jag är ganska ung såatt jag har med mig det perspektivet in i rummet. Trotts att jag är ung har jag varit med ochförhandlat ett antal år och har erfarenheter som kan vara bra att ha i rummet.

Anna Nilsson

Lokförare Green Cargo Boden, Seko Green Cargo Norrbotten samt Seko Green Cargo FO

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Att ha fått det stora förtroendet att medverka i förhandlingsdelegationen och representeravåra medlemmar känns otroligt spännande. Jag vill vara med och påverka och förbättra vårtavtal och tillsammans se till att vi hela tiden strävar efter att flytta fram positionerna i vårtSpårtrafikavtal.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig att vi kommer att få ett starkt branschavtal. Med det sagt så tror jag inteatt det kommer bli lätt utan jag förväntar mig att det kommer att bli en tuff vår.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag tror att jag kan bidra med en fördjupad kunskap i arbetstidsregler och lagar. Jag äräven duktig på att läsa av konsekvenser i avtalstext och ändringar i sådana.

Alex Weinfors

Lokförare på SJ Götalandståg i Göteborg, Seko klubb Västtåg

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Avtalsrörelsen är en av de viktigaste institutionerna vi har i Sverige och det vi gör i årkommer påverka många människors vardag. Jag är både stolt över att ha fått dettaförtroende och ödmjuk inför det arbete vi har framför oss i vår.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag tror att det kommer bli tufft men att vi i slutändan kommer få ett avtal där vi har fåttgehör för flera av våra mycket rimliga och viktiga krav.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter både som vanlig medlem och somförtroendevald och med att analysera både våra och motpartens krav och hitta lösningar påsvåra frågor.

Rickard Näslund

Lokförare Vy Tåg AB, Seko klubb Norrtåg

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−Det känns roligt att ha fått förtroendet att representera kollegorna i branschen iavtalsförhandlingen. Jag vill vara med och försöka förbättra villkoren i avtalet.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Jag förväntar mig att det kommer att krävas svåra förhandlingar för att få igenom vårakrav. I slutändan förväntar jag mig ett resultat som vi kan vara nöjda med.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag kan bidra med erfarenheter från min del av branschen, ett logiskt tänkande och öga fördetaljer

Anna-Karin Wedberg

Reparatör, Seko klubb Euromaint Åmål

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−För att stärka och bevara avtal och löner.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Förväntningen är att få igenom Sekos yrkanden, men med tanke på vad arbetsgivarna yrkatpå så förväntar jag mig att det kommer bli en tufft avtalsrörelse.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Bidra med den kunskap och erfarenhet jag har från att jobbat fackligt i flera år påverkstadssidan.

Martin Alnebring

Lokförare SJ AB, Ordförande Branschorganisationen Seko Spårtrafik

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−För att säkerställa en bred förankring i våra medlemskårer.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Långa och tuffa förhandlingar blandat med hårt arbete.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Med fokus på ordning och reda.

Thomas Gorin Weijmer

Ombudsman med ansvar för Spårtrafikavtalet, Sekos förbundskontor

Varför vill du vara med i avtalsdelegationen?
−I mitt jobb som ansvarig ombudsman för Spårtrafik ingår det att ledaavtalsförhandlingarna på området. Det är ett stort ansvar som jag tar på största allvar.
Vad förväntar du dig ska hända?
−Det är tuffa förhandlingar framför oss men så länge vi håller ihop så kommer vi också att tahem ett bra avtal till slut.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Jag hoppa kunna bidra med bland annat min förmåga att kanalisera våra medlemmarsgemensamma kraft och styrka till konkreta förbättringar av vårt kollektivavtal.

Sune Blomkvist

Central ombudsman som förhandlar tillsammans med Thomas, Sekos förbundskontor

Vad förväntar du dig ska hända?
−Förväntar mig en tuff kamp till ett nytt branschavtal. Vill skapa ett avtal som alla harrespekt för.
Hur kan du bidra i arbetet?
−Är målinriktad och lösningsorienterad med lång erfarenhet av fackligt arbete utanförbranschen.

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Uppdaterad: