2020

 • Stöduttalande

  Seko branschorganisation Spårtrafik står i solidaritet med huvudskyddsombudet på PågatågenTågföretaget Arriva greppar efter halmstrån i sitt senaste försök att skapa en tyst arbetsplats på...

 • Info om spårtrafikavtalet

  Nya spårtrafikavtalet, en facklig seger.Röster inifrån avtalsdelegationen. Årets avtalsrörelse blev minst sagt annorlunda. Att genomföra förhandlingar och träffar med avtalsdelegationen digitalt har för...

 • Infoblad 4

  Nu är årets avtalrörelse klar på spårtrafikområdet. Årets uppskjutna avtalsrörelse har varit tuff och intensiv. Coronapandemin har hela tiden legat som en mörk skugga över förhandlingarna. S...

 • Avtal 2020 klart

  Avtal klart:”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken”Seko tecknade idag ett nytt kollektivavtal för medlemmarna inom spårtrafiken.Avtalet omfattar drygt 10 000 medlemmar och är i flera a...

 • Avtalsnytt 8

  Det har varit bråda tider i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för vår bransch. De senaste veckorna har präglats av långa möten, förhandlingar och olika förberedelser för värsta scenar...

 • Avtalsnytt 7

  På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bes...

 • Infoblad 3

  Informationsblad 3Styrelsen i branschorganisation har idag gemensamt uttryckt sitt solidariska stöd för Sekos medlemmar på Pågatågen. Hyvling är inte något som hör hemma inom Spårtrafik och branschorg...

 • Avtalsnytt #6

  Avtalsnytt #6Efter ett långt uppehåll med fullt fokus på Coronapandemin har avtalsförhandlingarna nu startat igen.Med mindre än två månader kvar till dess att avtalet löper ut har Arriva Sverige valt att h...

 • Infoblad 2

  Informationsblad 2I samband med Corona pandemins utbrott och den osäkerhet som rådde, tog branschorganisations arbete en paus. Fokus för branschen blev medlemsnära arbete på sina respektive arbetsplatser.Arbetsmiljöans...

 • Avtalsnytt #5

  Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar!Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har förl...