Spårtrafik

2020

 • Infoblad 2

  Informationsblad 2I samband med Corona pandemins utbrott och den osäkerhet som rådde, tog branschorganisations arbete en paus. Fokus för branschen blev medlemsnära arbete på sina respektive arbetsplatser.Arbetsmiljöans...

 • Avtalsnytt #5

  Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar!Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har förl...

 • Avtalsnytt #4

  Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben 0ch begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den...

 • Avtalsnytt #3

  Avtalsnytt #3Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att håll...

 • Avtalsnytt #2

  Avtalsnytt #2Efter att Seko växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har vi nu granskat arbetsgivarnas förslag. Det finns fortfarande frågetecken kvar rörande detaljerna i deras förslag men samtidigt är vi oroliga. Vi måste hålla emot deras krav för a...

 • Avtalsnytt #1

  Avtalsnytt #1Idag, den 7 februari 2020, träffades Seko och Almega Tågföretagen för att växla krav och yrkanden i årets avtalsförhandlingar. Kraven som vi presenterade har tagits fram av våra medlemmar genom sina lokala fackliga organisationer ute i v...

 • Status gällande arbetet med LoL

  Status gällande arbetet med "Loss of License"Arbetet med bildandet av en kollektivavtalsstiftelse för omställning vid förlorad säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl ("Loss of License") har fortgått under hösten och fram till idag. Även...

 • Infoblad 1

  Informationsblad 1Arbetsmiljöansvarig i styrelsen Björn Edberg har påbörjat att samordna arbetet med arbetsmiljö inom branschen. I december inkom en inbjudan från MTR pendelklubben, ett första möte ledde till att Björn Edberg träffade samtliga skydds...