Seko Spårtrafik i möte med SKL

Den 23 september träffade Seko Spårtrafiks ordförande Martin Alnebring Socialdemokraternas gruppledare på Sveriges kommuner och landsting Lena Micko. Med på mötet var även Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten.

Publicerad:

Temat på mötet var upphandlingar. Fokus lades på hur vi gemensamt kan göra bättre upphandlingar inom spårtrafiken. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är två av kraven som Sekos representanter förde fram som självklara mätpunkter i ett anbudsunderlag.

Vi enades om att stärka vår relation och hjälpa varandra ute i landet i kommande upphandlingar. Seko Spårtrafik kommer tillsammans med Seko Stockholm att bistå regionala företrädare för Socialdemokraterna i att skapa bra anbudsunderlag.

Granskad: