Infoblad 6 2019

Publicerad:

Informationsblad 6

Då är vintern här i stora delar av landet och rapporten om hot och våld i kollektivtrafiken har släppts. Nu på onsdag den 11 december är det planerat med en aktionsdag, för att på olika platser i kollektivtrafiken uppmärksamma arbetsmiljön för oss som jobbar i och omkring tåg. Ni som är ute och kampanjar, ta en bild och maila Johan Lundh. Den kommer sedan att läggas ut av Seko på sociala medier. Johan.lundh@seko.se

Under hösten har branschorganisationen jobbat med att försöka samordna klubbarnas deltagande på aktionsdagen, men resultatet måste anses som klent. Av de 51 klubbar som förbundet redovisar inom Spårtrafik har mindre än hälften svarat.
Deadlinen vi gav var 1 november och när svaren sammanställdes hade endast 11 klubbar gett definitiva svar på deras planer för dagen. Det har trillat in en del svar efter detta, branschorganisationen tycker det är synd att inte fler klubbar hjälper till att uppmärksamma något som borde vara ett av våra viktigaste arbetsområden. Våra medlemmars säkerhet på jobbet.

Vi uppmanar alla att läsa rapporten och prata om den på arbetsplatserna, låt inte vår säkerhet hamna i sista hand.

Svarsfrekvensen från er måste bli bättre, så vi uppmanar er alla att gå igenom och kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer i medlemsregistret. Detta gäller både klubbens kontaktuppgifter och medlemmars kontaktuppgifter.
För att branschen ska kunna göra sitt jobb måste vi kunna nå er.

Viktiga datum framöver att komma ihåg är att Seko Spårtrafiks årsmöte är den 1 april. Nomineringsstopp är satt till den 1 mars och nomineringarna skickas till sara.wiren@sj.se. Den 6 mars är sista datum att skicka in de ärenden ni vill ha behandlade på årsmötet och ärenden skickas till spartrafik@seko.se.

Vi passar även på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år.
Seko Spårtrafiks Styrelse

Uppdaterad: