Infoblad 5 2019

Publicerad:

Under Spårtrafik dagarna, 25-26e september, hade de deltagande klubbarna i uppgift att inkomma med vad de hade planerat att göra under aktionsdagen om hot och våld som kommer att hållas den 11 december.

Branschorganisationen vill nu påminna klubbarna om detta då endast ett fåtal av er som faktiskt har svarat. Vi behöver ha in era svar med era planerade aktiviteter, senast den 1 november. Vi hoppas att ni, precis som vi här på branschen, vill se att denna dag blir en succé. Hot och våld är så mycket mer vanligt och förekommande i vår bransch.

Några av er har redan svarat med vilka stationer ni kommer att vara på och att ni planerar att dela ut flygblad. I samband med detta fick branschen frågan om det kommer finnas flygblad att dela ut. Svaret är ja, Förbundet kommer stå för flygblad eller liknande. Så det vi behöver på branschen är vart materialet ska skickas och en uppskattning om hur mycket ni vill ha.

Skickar även med en uppmaning till regionerna samt anställd personal inom förbundet att hjälpa till. Ta kontakt med er lokala klubb inom Spårtrafik för att ta reda på hur ni bäst kan hjälpa till.

Era svar med den planerade aktiviteten och materielbehovet mailas till maria.karlsson@seko.se senast den 1 november. Om svar inte inkommit efter det kommer vi anta att ingen aktivitet är planerad och material kommer då inte att skickas ut. Så det är viktigt att ni kommer ihåg att svara.

Som påminnelse så kommer Branschens årsmöte att ske den 1 april, nomineringsstopp är satt till den 1 mars och skickas till Sara.wiren@sj.se. Den 6 mars är sista datum att skicka in ärenden ni vill ha behandlade på årsmötet, de skickas till spartrafik@seko.se

Styrelsen Seko Spårtrafik

Uppdaterad: