Infoblad 4 2019

Publicerad:


Då är hösten i antågande och det var ett tag sen det sista infobladet från Branschorganisationen.

Den 11 december kommer det vara en kampanj om hot och våld som det informerades om i förra infobladet. Målet är att vi ska finnas på alla stationer i Sverige för att uppmärksamma den rapport om hot och våld som kommer att sammanställas under hösten. Den 25e september hade ca 2400 medlemmar svarat på enkäten. Vi hoppas att ni, precis som vi, tycker att detta är viktigt och att alla kan hjälpa till. Anmäl ert deltagande till maria.karlsson@seko.se.

16-17 september hade Seko Spårtrafik höstens planeringsdagar, under två dagar diskuterades branschens arbete fram till årsmötet och datum för höstens styrelsemöten sattes. Även datumet för årsmötet fastställdes. Är det något som ni vill få behandlat maila till spartrafik@seko.se, märk skrivelse.

Den 25-26 september genomfördes spårtrafikdagarna som är starten på avtalsrörelsen 2020. Under Spårtrafikdagarnas två dagar ägnades halva tiden åt frågor som gäller det lokala arbetet gentemot den lokala arbetsgivaren och den andra halvan att ägnades åt avtalsrörelsen. Andra dagen deltog Siv Andersson och Sandra Svensk från Seko Posten och de pratade om deras jämställhetsarbete. Einar Humlin, från Almega, kom och svarade på frågor.

Då avtalsrörelsen snart sätter igång vill vi påminna om vikten att påbörja planering av medlemsmöten så att respektive klubb kan arbeta fram och skicka in yrkande. Yrkande ska vara inskickade senast 29 november. Branschstyrelsen har som uppgift att föreslå en förhandlingsdelegation till förbundsstyrelsen och vi vill ha in era nomineringar senast den 29 november. Yrkanden och nomineringar skickas in till spartrafik@seko.se.

Branschstyrelsen ser gärna att den nominerade till förhandlingsdelegationen är deltagare på avtalskonferensen.
Branschstyrelsen vill uppmana alla klubbar att uppdatera sina medlemsregister. Medlemsregistret är där vi hämtar information och i dagsläget har det uppmärksammats att många register är dåligt uppdaterade. Vidare vill vi att ni skickar in era huvudskyddsombuds kontaktuppgifter till vår arbetsmiljöansvarige, Björn Edberg, antingen till spartrafik@seko.se eller till Björn direkt på bjorn.edberg@seko.se.

Som avslutning så vill vi från Seko Spårtrafik informera att årsmötet kommer att hållas den 1 april och kallelse kommer att skickas ut till klubbarna i god tid innan. Nomineringsstopp är satt till 1 mars. Nomineringar skickas till Sara.wiren@sj.se
Nomineringar till valberedning ska vara inne senast 1 mars. Skickas till spartrafik@seko.se

Ärenden som ni vill få behandlade på årsmötet ska vara inne senast 6 mars. Skickas till spartrafik@seko.se

Styrelsen Seko Spårtrafik

Uppdaterad: