Informationsblad 4

Publicerad:

Seko Spårtrafik info nr. 4

Seko Spårtrafik hade det senaste styrelsemöte den 1 november och där diskuterades bl.a. följande frågor.

Det finns förslag att bjuda in det brittiska transportfacket RMT som har erfarenheter och kan berätta mer om Arriva och hur det fungerar i Storbritannien.

Branschorganisationen kan samordna besöket men det är viktigt att vi involverar lokala klubbar så besöket når ut till fler medlemmar. Planen är att besöka en dag vardera i Malmö, Norrköping och Stockholm. Anna Bergström, Jannis Konstantis och Roger Patriksson från styrelsen samordnar detta

Vi förde även diskussioner kring utbildningskraven på MTR där man fortfarande ligger inom Transportstyrelsens krav men man ligger i det nedre spannet mot vad man gjort tidigare.

En grupp från styrelsen träffas den 9 januari för ett uppstartsmöte för att utreda hur vi kan gå vidare i den här frågan.

Information från de lokala klubbarna

MTR vill inte längre bekosta externa arbetsmiljöutbildningar då kapitalet i den gemensamma fonden mellan Svenskt Näringsliv och LO tagit slut.

Seko Tunnelbanan har begärt förhandling och lokala klubbar inom samma region har en dialog med varandra.

MTR ska ta över c:a 100 personer från Reneriet.

Förhandlingar pågår med inrangering av personal från Krösatåg (Nord och Syd) till Tågkompaniet. Efter dom i förvaltningsrätten ska hela upphandlingen göras om, vilket kommer ta flera år. Medarbetarna på Krösatåg behåller i dagsläget sina kollektivavtal.

Den arbetsgrupp vi har startat som arbetar med arbetsmiljöfrågor och som består av Cecilia Hansson och Björn Edberg har träffats vid flera tillfällen och har nya träffar inplanerade så arbetet har kommit igång. Men för att täcka ett större område så man kan arbeta med fler frågor så behövs det fler deltagare till arbetsgruppen.

Den andra arbetsgruppen som vi har startat och som ska arbeta med avtalsfrågor består av Jannis Konstantis, Daniel Abalo, Jan Melakoski. Inledningsvis kommer man arbeta med tre frågor:

Jämföra lokala avtal med det centrala avtalet och vi kommer i samband med detta efterfråga lokala avtal från klubbarna.Lönekartläggning så vi får en samlad bild över branschen.Rekrytering till arbetsgruppen. Vi behöver utöka arbetsgruppen till 5-6 personer.

Se även bifogad fil från avtalgruppen. Nästa möte där avtalsgruppen ska träffas är den 15 februari.

Det händer även en del på verkstadssidan där vi behöver göra en översyn över verkstäderna.

Det händer också mycket inom "Arrivasfären" men då är det oftast problem det handlar om.

Vi vill också påminna om vikten att anmäla in rätt personer till rätt uppdrag så det blir korrekt i medlemsregistret. Det är därifrån vi hämtar våra uppgifter när vi kommunicerar ut material till klubbarna.

Man kan också prenumerera på våra utskick via vår hemsida men det alternativet är mest riktat till icke förtroendevalda och de medlemmar som inte tillhör en klubb, samt övriga intresserade. Förtroendevalda ska få informationen ändå om vår internkommunikation fungerar.

Vi vill även skänka en tanke till vår kamrat Per Myrberg som förolyckades under bangårdsarbete på Borlänge rangerbangård söndag den 11 november. Våra tankar går även till dem som stod honom närmast.

Kommande möten

Årsmöte:torsdag den 11 april (separat kallelse kommer senare).

Styrelsemöten:fredagen den 7 december
torsdagen den 10 januari
torsdagen den 7 februari
torsdagen den 7 mars
torsdagen den 4 april

Datumen är preliminära och kan komma ändras. Se hemsidan för den senaste informationen.

Med vänliga hälsningar/Styrelsen

Uppdaterad: