Informationsblad 3

Publicerad:

Seko Spårtrafik info nr. 3

Sedan det senaste styrelsemötet för Sekos branschorganisation har det inte hänt så mycket pga. sommarsemestrar.

- Den 18-20 september så deltog Thomas Gorin Weijmer och Valle Karlsson från Seko i ett internationellt möte i Finland för de nordiska lokförargrupperna.

- Den 4 oktober genomfördes kampanjen "Wellcome onboard". Det var en internationell kampanj om ombordpersonal som också uppmärksammades i Sverige. En kortfilm spelades in och publicerades på sociala medier och material har framställts med hjälp av förbundet. Det genomfördes även ett flertal aktiviteter på flera orter i landet.
Vi kommer inför nästa kampanj starta tidigare med förberedelsearbetet så vi kan kommunicera ut information och material i ett tidigare skede än vad som gjordes vid denna kampanj.

- De två arbetsgrupper som startats upp, en arbetsmiljögrupp och en avtalsgrupp, så har arbetet påbörjats. De som är ansvariga från styrelsen över arbetsmiljögruppen, Cecilia Hansson och Björn Edberg, har träffats och börjat strukturera och kartlägga arbetet.
Jannis Konstantis, som är ansvarig över avtalsgruppen, har kallat deltagarna till denna arbetsgrupp till ett möte i Stockholm fredag 26 oktober. Avtalsgruppen ska börja kartlägga lokala avtal och jämföra dessa med det centrala avtalet samt komma med idéer och förslag till förbättringar.

- De lokala ombudsmän som hjälper oss med olika frågor arbetar också med att stärka arbetet lokalt, framförallt där det saknas klubbar eller där de lokala klubbarna är små och har få medlemmar och/eller få eller inga förtroendevalda. Det pågår ett sådant arbete bl.a. inom Hector Rail.

- Som vi har berättat tidigare fick vi vid senaste avtalsrörelsen igenom en flexpension med insättningar för dem som är mellan 18–24 år men Collectum, som administrerar tjänsten, saknar systemstöd för att registrera denna åldersgrupp. Förhandlingar pågår för att hitta en lösning på problemet.
Samma sak gäller den s.k. Loss of Licence och hur man ska tillämpa avtalet. Förhandlingar pågår även inom detta område.
Det pågår även förhandlingar om inrangering av avtalet för Pågatåget. Arriva tåg förlorade upphandlingen till Arriva Sverige. Arriva Sverige vill nu ta bort de flesta av ombordpersonalen (som har säkerhetstjänst) och omvandla dem till kundvärdar som inte kommer ha säkerhetstjänst. Med detta medföljer en kraftig lönesänkning som den lokala klubben, branschorganisationen och förbundet motsätter sig. Flera solidaritetsuttalanden har skickats till Pågatågets personal.
- Vi vill även gratulera medlemmarna på Öresundståg som efter en dom från Arbetsdomstolen ger Seko anslutna rätt till ob-ersättning.
- Seko Tunnelbanan har lyckats efter många års kamp att få bort de individuella lönerna för lokalvårdarna och ersätta dem med tarifflöner. Vi önskar grattis till Seko Tunnelbanan till deras seger.

Kommande möten:
- Årsmöte: torsdag den 11 april (separat kallelse kommer senare).
- Styrelsemöten: torsdagen den 1 november, fredagen den 7 december, torsdagen den 10 januari, torsdagen den 7 februari, torsdagen den 7 mars, samt torsdagen den 4 april.
Datumen är preliminära och kan komma ändras.

Med vänliga hälsningar/Styrelsen

Uppdaterad: