infoblad 1 2019

Publicerad:

Styrelsen träffades den 10 januari där vi diskuterade bl.a. arbetet inom avtal-och arbetsmiljögrupperna och pågående förhandlingar inom spårtrafik.

Det har gått ut en remiss från Arbetsmiljöverket där man vill genomföra en rad regelförändringar i AFS 2009:2. Vi ser en del av de föreslagna förändringar som klara försämringar och som berör bl.a. överliggningsrum och väntrum.
Det ingick även att genomföra en genomlysning av vad det kommer att innebära att slå ihop AFS Arbete i stark värme, Skyltar och signaler samt nuvarande Arbetsplatsens utformning till en ny AFS.
Arbetsmiljögruppen inom Spårtrafik har gått igenom materialet och skickat ett svar till Sekos arbetsmiljöombudsman Helené Zallin som sammanställer ett remissvar till LO.

Styrelsens arbetsmiljöansvariga har även träffat Förbundet för att klargöra gränsdragningar mellan förbundet och branschorganisationen inom arbetsmiljöområdet.

Sekos ombudsman på Spårtrafik Thomas Gorin Weijmer informerade om att förhandlingarna om karensavdraget är avslutade och att förhandlingar kring flexpension fortsätter med en förhoppning om en lösning inom en nära framtid.
Det pågår även fortsatta förhandlingar på Pågatåg där arbetsgivaren börjat tillämpat den nya modellen som betyder lägre löner inom vissa yrkesgrupper.

Styrelsen reviderade och godkände ett förslag till ny aktivitetsplan och budget för 2020 med oförändrad medlemsavgift.

Kommande möten

• Årsmöte:
o torsdag den 11 april
• Styrelsemöten:
o torsdagen den 7 februari
o torsdagen den 7 mars
o torsdagen den 4 april
o torsdag den 2 maj

Datumen för styrelsemöten är preliminära och kan komma ändras. Se hemsidan för den senaste informationen.
Glöm inte bort att anmäla er till årsmötet och skicka in era nomineringar till valberedningen innan nomineringsstoppet.

Med vänliga hälsningar/Styrelsen

Uppdaterad: