Spårtrafik

Fotograf: Michael Erhardsson

Aktuellt

Här kommer vi publicera nyheter som berör branschen.

 • Avtalsnytt 8

  Det har varit bråda tider i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för vår bransch. De senaste veckorna har präglats av långa möten, förhandlingar och olika förberedelser för värsta scenar...

 • Avtalsnytt 7

  På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bes...

 • Infoblad 3

  Informationsblad 3Styrelsen i branschorganisation har idag gemensamt uttryckt sitt solidariska stöd för Sekos medlemmar på Pågatågen. Hyvling är inte något som hör hemma inom Spårtrafik och branschorg...

 • Avtalsnytt #6

  Avtalsnytt #6Efter ett långt uppehåll med fullt fokus på Coronapandemin har avtalsförhandlingarna nu startat igen.Med mindre än två månader kvar till dess att avtalet löper ut har Arriva Sverige valt att h...

 • Infoblad 2

  Informationsblad 2I samband med Corona pandemins utbrott och den osäkerhet som rådde, tog branschorganisations arbete en paus. Fokus för branschen blev medlemsnära arbete på sina respektive arbetsplatser.Arbetsmiljöans...

 • Avtalsnytt #5

  Prolongering av Spårtrafikavtalet är klar!Efter veckor av förhandling och kontakter med Almega Tågföretagen har vi äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – vi har förl...

 • Avtalsnytt #4

  Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben 0ch begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den...

 • Avtalsnytt #3

  Avtalsnytt #3Senare i veckan träffar Seko motparten igen för fortsatta överläggningar och förhandlingar. Vi har en lång väg att gå tills vi når i mål med ett nytt kollektivavtal men tillsammans kommer vi att greja det här. Det gäller för oss att håll...

 • Avtalsnytt #2

  Avtalsnytt #2Efter att Seko växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har vi nu granskat arbetsgivarnas förslag. Det finns fortfarande frågetecken kvar rörande detaljerna i deras förslag men samtidigt är vi oroliga. Vi måste hålla emot deras krav för a...

 • Avtalsnytt #1

  Avtalsnytt #1Idag, den 7 februari 2020, träffades Seko och Almega Tågföretagen för att växla krav och yrkanden i årets avtalsförhandlingar. Kraven som vi presenterade har tagits fram av våra medlemmar genom sina lokala fackliga organisationer ute i v...

Uppdaterad: