Spårtrafik

Fotograf: Michael Erhardsson

Aktuellt

Här kommer vi publicera nyheter som berör branschen.

 • Avtalsnytt 7 Mälartåg

  Sen senaste avtalsnytt har Seko träffat MTR Mälartåg ett par tillfällen för fortsatta förhandlingar. Det går fortfarande otroligt trögt i förhandlingarna. Problemen är fortfarande desamma som vi n&a...

 • Uttalande MTR

  OGENOMTÄNKT FÖRSLAG MTR!MTR har nu tillsammans med SL gjort ett beställningsjobb med att kraftigt nedmontera trafiksäkerheten och resenärernas trygghet inom pendeltågstrafiken inom SL.Att helt ersätta tågv&au...

 • Avtalsnytt 6 Mälartåg

  Sen senaste avtalsnytt har förhandlingarna med MTR Mälartåg återupptagits och centrala parter inom Seko och Tågföretagen har kallats in för att hjälpa till att lösa de knutar som de lokala parterna hitt...

 • Informationsblad 3

  Hot och våldSeko fortsätter att trycka på för att få till stånd en nationell samordning rörande hot och våldssituationen inom spårtrafik. Problemet är att trots kontakter med riksdagspolitiker o...

 • Avtalsnytt 5 Mälartåg

  Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter...

 • Avtalsnytt 4 Mälartåg

  Efter att Seko pausade förhandlingarna med MTR Mälartåg strax innan påsk,har vi haft fortsatt dialog med dem för att få fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. Det är viktigt f...

 • Informationsblad 2

  Informationsblad 2Kampanjen mot hot och våld fortsätterKampanjen mot hot och våld där branschorganisationen tillsammans med förbundet kräver en nationell samling har börjat ge resultat. Seko genomförde ett m&...

 • Avtalsnytt 3 Mälartåg

  Idag har vi återigen haft möte med MTR Mälartåg för fortsatta diskussioner i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal för Mälartrafiken. Vi har under veckan som gått inväntat en återkoppling fr&a...

 • Avtalsnytt 2 Mälartåg

  Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor:• De planera...

 • Avtalsnytt Mälartåg

  Seko har nu startat arbetet med att ta fram ett nytt kollektivavtal med MTR Mälartåg. Måndag och fredag v. 10 hade vi inledande möten, där vi från Seko förväntade oss svar på våra frågor kr...

Uppdaterad: