Styrelsen

Detta är Seko SJs nuvarande styrelse som valdes vid årsmötet i mars 2019. Styrelsen för Sekos förhandlingsorganisation på SJ består av sju ledamöter och varje ledamot utses med en mandatperiod om två år.

 • Ordförande

  Stefan Zetterlund

  Mobiltelefon: 070-7248629

  stefan.zetterlund@sj.se

  • Leder styrelsens arbete inkl. samarbete inom SJ koncernen

  • Ordinarie ledamot SJ styrelse

  • Avtalsansvarig

  • Ansvarig div. Trafik och Service

 • Vice ordförande

  Lena Aldenmark

  Mobiltelefon: 070-7243896

  lena.aldenmark@sj.se

  • Ersättande ledamot SJ styrelse

  • Ansvarig div. Trafik och Service, enhet Service

  • Ansvarig Division Marknad & Försäljning

  • Jämställdhetsansvarig inkl. föräldraledighetsfrågor

 • Kassör

  Anna Hagberg

  Mobiltelefon: 070-7241250

  anna.hagberg@sj.se

  • Medlemsansvarig inklusive ansvar för medlemsstatistik

  • Ansvarig för uppdragsregister PUMA

  • Försäkring och pensionsansvarig

  • Ansvarig schemafrågor inkl. tågtjänstfördelning

 • Sekreterare

  Johannes Vidén

  Mobiltelefon: 070-0029704

  johannes.viden2@sj.se

  • Ansvarig information och kommunikation

  • Teknikansvarig för blogg, sociala medier samt hemsida

  • Ansvarig enhet Trafikledning

 • Martin Alnebring

  Ledamot

  Martin Alnebring

  Telefon: 070-2741764

  martin.alnebring@sj.se

  • Ansvarig arvodistråd

  • Ansvarig div. Trafik och Service, enhet Trafik

  • Ansvarig framtidens planering

 • Ledamot

  Louise Reichenberg

  Mobiltelefon: 070-7241145

  louise.reichenberg@sj.se

  • Ansvarig Division Fordon Depå

  • Ansvarig för samordning av arbetsmiljöfrågor i styrelsen

 • Ledamot

  Tomas Berggren

  Mobiltelefon: 070-3035171

  tomas.berggren@sj.se

  • Studieansvarig inkl. samordning Spåra SJ utbildning

  • Medlemsrekryteringsansvarig

  • GDPR frågor

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ