Styrelsen

Detta är Seko SJs nuvarande styrelse som valdes vid årsmötet i mars 2023, (fyllandsval extra repskap 31/8). Styrelsen för Sekos förhandlingsorganisation på SJ består av sju ledamöter och varje ledamot utses med en mandatperiod om två år.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ