Styrelsen

Detta är Seko SJs nuvarande styrelse som valdes vid årsmötet i mars 2019. Styrelsen för Sekos förhandlingsorganisation på SJ består av sju ledamöter och varje ledamot utses med en mandatperiod om två år.

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ