Om Seko SJ

Seko SJ organiserar Seko-klubbarna på SJ AB. Det fulla namnet på organisationen är: Seko Förhandlingsorganisation på SJ AB. Seko-klubbarna på SJ AB väljer deltagare till ett representantskap.

Representantskapet är det högsta beslutande organet inom Seko på SJ AB. Klubbarnas representanter väljer på årsmötet förhandlingsorganisationens styrelse som är det beslutande organet i den dagliga verksamheten.

Seko är den i särklass största fackföreningen på SJ AB. I dag finns tio Seko-klubbar på företaget, dessa tio klubbar organiserar ca 1700 anställda på SJ AB.

Seko SJ:s främsta uppgift är att bevaka och förbättra medlemmarnas villkor. Seko jobbar bl a annat med att stärka kollektivavtalet, bevaka och förbättra arbetsmiljön, få: "heltid som en rättighet, och deltid som en möjlighet" mm mm.

Granskad: