SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen nr 2.

Efter att SJ:s informationsmöten angående övergången till Mälartåg har dragit igång har ett antal frågor inkommit från våra medlemmar. Flera medlemmar har bland annat undrat om Seko SJ står bakom SJ:s sätt att hantera denna situation och de urvalskriterier som SJ presenterat på mötena. Svaret på detta är nej!

Seko SJ har i förhandlingarna med SJ framfört att det endast är Eskilstunas åkstation som enligt oss fullt ut uppfyller kriterierna om verksamhetsövergång enligt LAS 6b. För övriga berörda orter kunde i förhandlingarna inte enighet uppnås med SJ om kriterier rörande verksamhetsövergång. SJ valde då att frånträda förhandlingarna och fatta ensidiga beslut angående vilka som berörs av övergången och hur hantering ska se ut.

SJ har under sina informationsmöten förra veckan framfört att det är glasklart vad som gäller för de så kallade inrangeringsförhandlingar som pågår mellan fack-förbunden och MTR. Ni som har tagit del av Seko avtalsnytt som har skickats ut gällande Mälartågsförhandlingarna har troligen snappat upp att det inte är riktigt så glasklart trots allt.

Företrädare från Seko SJ tillsammans med Seko från Transdev och förbundet fortsätter arbetet med att teckna kollektivavtal för Mälartågsverksamheten. Något som inte är helt okomplicerat.

Berörda Seko SJ klubbar i Mälardalen kommer i närtid att kalla till medlemsmöten för att säkra dialogen med medlemmarna. Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Vi ber er medlemmar (och övriga) att sitta så lugnt ni bara förmår i båten tillsvidare och vi återkommer framöver med mer information så fort vi har någon sådan att ge.

Uppdaterad: