Seko SJ uttalar sig om Veolias agerande gentemot de anställda i Öresundstrafiken

Uttalande taget på Seko SJ årsmöte angående situationen med anledning av Veolias agerande i Öresundstrafiken.

Publicerad:

Deltagarna i representantskapsmötet i Seko Förhandlingsorganisation SJ, uppmanar Seko att säga upp branschavtalet om inte Veolia backar från sitt varsel. 

Veolia försöker införa deltidsarbetslöshet för att komma undan den sk "undertid" som vår arbetsgivare SJ AB har ondgjort sig över i åratal. Det som börjar på Öresundstågen kommer sprida sig till resten av spårbranschen.

Vi ställer oss bakom de av bl a Seko Lokförarna Stockholmstågs framförda kraven:

  • Stärk det centrala avtalet och se till att rätten till heltid skrivs in.
  • Reglera övertagande av personal vid övergång av verksamhet i branschavtalet.

Det är krav som vi är beredda att ta strid för. Låt oss visa våra kamrater på Veolia att övriga järnvägsarbetare står bakom dem.

Uttalandet antaget på Seko Förhandlingsorganisation SJs representantskapsmöte den 25 mars 2014

 

Uppdaterad: