Seko reserverar sig mot SJs beslut att stänga Contact Center Tranås och 17 Resebutiker.

SJ har under förhandlingarna som nu avslutats rörande nedläggning av Contact Center Tranås och 17 Resebutiker inte kunnat ge Seko konkreta svar på ett stort antal frågor.

Frågor som med stor sannolikhet kommer att vara olösta och skapa arbetsmiljöproblem när SJ genomför sitt beslut att stänga Contact Center Tranås och aktuella Resebutiker. 

Publicerad:

Några frågor som saknar svar är följande:

  • Service och kundomhändertagande försämras och detta kan leda till att hot och våld ökar dels för personal på slutstationerna och dels påverka ombordpersonalens arbetsmiljö negativt.
  • Resebutikerna utför ett mycket stort ombokningsarbete i samband med trafikstörningar. Seko bedömer att denna mängd ombokningar till andra tåg inte kan hanteras av ombordpersonal med nuvarande eller framförallt, vid en minskad ombordbemanning.
  • Samtalsvolymerna till Contact Center ökar kraftigt vid trafikstörningar. Även vid systemproblem ökar samtalsvolymen och dessvärre händer det ganska ofta att säljsystemen drabbas av problem.
  • ”TM Helpdesk” tas bort. Ombordpersonalens helpdesk är en förutsättning för att arbetet skall fungera på ett smidigt sätt ute i tågen. Seko noterar att SJ Trafikledning samtidigt minskar ner på sina möjligheter att arbeta med kundernas ombokningar vid störda lägen.
Uppdaterad: