Löneförhandlingarna startar inom kort

Löne- och avtalsförhandlingar SJ

Seko SJ och SJ har nu haft ett första möte om löne- och avtalsförhandlingar 2014.

Publicerad:

Seko SJ och SJ hade den 11 augusti ett första möte för att diskutera kommande löne- och avtalsförhandlingar. Parterna kommer att träffas igen den 18 augusti för fortsatta diskussioner.

Seko SJ styrelse och avtalsutskott har nu under veckan haft ett möte på vilket aktuella frågeställningar har diskuterats inför mötet med SJ den 18 augusti.

Uppdaterad: