Löneförhandlingar med SJ är nu klara

Löneförhandlingar med SJ är nu klara – arbetet fortsätter när det gäller att minska bortavarotiden, skapa bättre robusthet i schemaläggningen för åkande personal och inte minst att kunna få sluta senast kl. 19.00 dag före fridag. Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på junilönen.

Publicerad:

Seko har i förhandlingarna uppnått målsättningen att våra medlemmar med befattningslön ska ha samma lönestege som övriga anställda med befattningslön. Det innebär att lönepotten tillförts ytterligare 0.15 % utöver tidigare avtalade 2.3 %. Uppgörelsen gäller under den återstående avtalsperioden fram till den 31 mars 2016, då nuvarande centrala avtal på Spårtrafikområdet löper ut. Timlöneanställda kommer även fortsättnings- vis att få en timlön som baseras på den genomsnittliga lönen (GFL).

Som en konsekvens av uppgörelsen om befattningslönerna försvinner det särskilda tidförskjutningstillägg på 6 % som timlöneanställda Seko medlemmar erhållit vid beordning/ombeordring senare än 48 timmar före aktuell tjänstgöringsdag. Förändringen gäller retroaktivt från och med den 1 april.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Grundlöner SJ AB från den 1 april 2015:

Tågmästare
P 17 18 515 kronor
P 18 20 205 kronor
P 19 23 745 kronor
P 10 26 767 kronor

Resesäljare
P 28 19 150 kronor
P 29 21 200 kronor
P 20 24 015 kronor

Fordonsoperatör
P 37 21 185 kronor
P 39 24 685 kronor
P 30 27 865 kronor

Depåoperatör
P 48 19 360 kronor
P 49 22 165 kronor
P 40 23 967 kronor

Komfortoperatör
P 58 19 260 kronor
P 59 20 675 kronor
P 50 22 910 kronor

Tågvärd
P 68 19 155 kronor
P 69 21 200 kronor
P 60 24 015 kronor

Lokförare
P 78 15 720 kronor
P 79 28 090 kronor
P 70 32 315 kronor

Belopp för obekvämstillägg från den 1 april 2015:

Enkel: 18,93 kr

Kvalificerad: 42,26 kr

Storhelg: 94,97 kr

Uppdaterad: