Löne- och avtalsförhandlingar SJ

Seko SJ och SJ har nu bokat in kommande förhandlingsdagar för löne- och avtals-förhandlingar 2014.

Publicerad:

Seko SJ och SJ har haft och har kvar några viktiga principiella fråge-ställningar att lösa innan själva löneförhandlingarna kan påbörjas. Inte minst begreppet ”tillsvidareanställning på heltid är grundanställningsform inom spårtrafikområdet” som finns i det centrala avtalet mellan Seko och Almega. Sista nu inbokade förhandlingsdagen för löner i år är den 26 november.

Seko SJ har haft ett ordförandemöte på vilket diskuterades aktuella frågeställningar inför de kommande förhandlingarna, samt beslutades om vilken inriktning Seko ska ha i olika frågeställningar. 

En viktig fråga är hur timlön enligt begreppet GFL, Genomsnittligt Förtjänstläge ska beräknas och fastställas för de som är anställda på timlön. Även frågan om rutiner mellan Seko och SJ så att Seko medlemmar får rätt timlön måste fastställas.

Vi uppmanar våra timlöneanställda medlemmar att ”bokföra” när de fått besked om sin tjänstgöring. Timlönen för Seko medlemmar höjs med 6 % i de fall arbetet blir utlagt senare är 48 timmar innan det ska påbörjas eller om ett tidigare utlagt arbete förskjuts med mer än två timmar från den ursprungliga planeringen.

För aktuell information från Seko SJ blogg.sekosj.se

Uppdaterad: