FV-dag första maj

Seko Förhandlingsorganisation SJ har idag haft ett extra möte med SJ angående utläggning av FV dag på första maj.

Publicerad:

Seko framförde kritik mot SJ om hur man valt att hantera utlägget av FV-dagen och delgivningen till sina medarbetare. Att få besked om att man har en FV-dag kl. 17:00 dagen innan är inte acceptabelt enligt Seko.

SJ gav Seko rätt i frågan och kommer att kompensera de medarbetare som är berörda inom div. Trafik och Service.

Totalt handlar det om 76 tågvärdar och 143 förare som nu får sin FV-dag tillbaka.

Uppdaterad: