Framtidens planering nr 7

Seko fortsätter sitt interna arbete inför implementeringen av Rapid.

Publicerad:

I avvaktan av att arbetsgivarens ska komma med ett förhandlingsunderlag fortsätter schemagruppen att träffas och slipa på Sekos krav.

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.
 • Framförhållning
  FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.
 • Ledigheter
  SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.
 • Facklig interaktion
  För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

   

  Vi väntar fortfarande på ett förhandlingsunderlag, något vi har gjort sen 16 mars 2018.

   

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ