Förhandlingarna med SJ om nya löner från 1 maj 2018 är klara

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj, kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019.

Publicerad:

Befattningslönerna höjs som minst med 1.9 % i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information. Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 24 528:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktivlön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2019 påbörja ett arbete med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning. Inriktningen är att arbetet vid aktuell tidpunkt ska ha kommit så långt att det finns en tydlig övergripande plan klar för kommande års löneförhandlingar. Parterna ska även identifiera och söka lösningar på eventuella nödvändiga ändringar i kollektivavtalen som kan komma att behövas med anledning av det nya personalplaneringssystemet IVU.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 1.9%.

Uppdaterad: