Nyheter

Här publiceras större nyheter. För mer löpande information hänvisar vi till Seko SJs blogg.

 • Vad hände? Del 2

  Seko SJ träffade företrädare från nya ledningen på personalplaneringen den 12 januari.

 • Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

  Vad händer? Varje klubb inom Seko SJ har ett tydligt uppdrag att lokalt följa vad som händer med turer och schemaläggning då det är klubbarna som har kunskapen om hur det ser ut på individnivå. Vid brott mot...

 • Seko möte med SJ VD

  Den 15 december hade Seko möte med Monica Lingegård. Fokus på mötet var det som behöver göras för att få företaget tillbaka till en hållbar situation för Sekos medlemmar.

 • Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

  Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller beslutet om flytt av publicering av schema för december månad för medlemmar inplacerade på basg...

 • Information handlingsplaner IVU/Rapid

  Efter förslag från Seko SJ har den grupp som ska hantera de inlämnade 6.6a-ärendena (en begäran om åtgärd) resulterat i en partssammansatt grupp.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ