Nyheter

Här publiceras större nyheter. För mer löpande information hänvisar vi till Seko SJs blogg.

 • Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

  Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt så måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börj...

 • Korttidsarbete

  Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget.

 • Seko SJ Corona information

  SJ s mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extra ordinära åtgärder.

 • Schemagruppen informerar

  Seko ökar trycket på personalplaneringen. Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar.

 • Framtidens planering nr 7

  Seko fortsätter sitt interna arbete inför implementeringen av Rapid.

 • Arbetet med framtidens planering är återigen igång

  Sekos ingång i framtidens planering har alltid varit att det ska bli bättre än idag för våra medlemmar. Sekos schemagrupp jobbar gemensamt på att identifiera och försöka hitta lösningar på dagens problem.  

 • Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

  Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

 • Avtalsinformation

  Avtals- och löneförhandlingar SJ

 • IVU/Rapid skjuts fram

  SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars.

 • Framtidens planering
  • Avtal • Arbetsmiljö

  Seko SJ har tidigare på bloggen informerat om att ett arbete har påbörjats när det gäller införandet av ett nytt planeringsverktyg på SJ. Medlemmar på SJ kan idag läsa SJs information om framtidens planering. Från Seko SJs håll vill vi vara tydl...

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ