Nyheter

Här publiceras större nyheter. För mer löpande information hänvisar vi till Seko SJs blogg.

 • T21

  Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.

 • Seko begär ett extra möte med skyddskommittén på enhet Service

  Seko SJ har skrivit till SJ och begärt att skyddskommittén för enhet Service skyndsamt ska ha ett extra möte för att diskutera ett antal aktuella frågeställningar kopplade till Covid 19 pandemin.

 • Stoppa kaoset nr 5

  Nu börjar återtåget mot en bättre schemaplanering för åkandepersonalen.

 • Stoppa kaoset nr 4

  Seko SJs förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering som tidigare överlämnats till SJ utgör grunden i den handlingsplan som SJ nu har presenterat.

 • Stoppa kaoset nr 3

  Seko har nu lagt fram konkreta förslag till SJ på hur våra medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

 • Stoppa kaoset nr 2

  Sekos medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

 • Stoppa kaoset nr 1

  Nu får det vara nog, Sekos medlemmar på SJ måste återigen få en möjlighet att planera sitt liv.

 • FV-dag första maj

  Seko Förhandlingsorganisation SJ har idag haft ett extra möte med SJ angående utläggning av FV dag på första maj.

 • Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

  Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt så måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börj...

 • Korttidsarbete

  Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget.

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ