Nyheter

Här publiceras större nyheter. För mer löpande information hänvisar vi till Seko SJs blogg.

 • SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen nr 2.

  Efter att SJ:s informationsmöten angående övergången till Mälartåg har dragit igång har ett antal frågor inkommit från våra medlemmar. Flera medlemmar har bland annat undrat om Seko SJ stå...

 • Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020 är nu klara!

  Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu klara. Avtalet gäller under perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022. Ny lön samt retroaktiv lön från den 1 december 2020 komm...

 • SJ erbjudande verksamhetsövergång till MTR.

  Seko har precis som våra medlemmar i Mälardalen tagit del av den information som SJ igår den 26 april delgav sina åkande medarbetare om kommande process när det gäller eventuell verksamhetsövergång till MTR...

 • Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

  Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu fullt ut igång. Seko har äntligen fått underlag och ett första bud från SJ när det gäller förslag p&ar...

 • Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

  SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX på snabbtågen.

 • Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020 vr2

  Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter ber&au...

 • Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

  Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättninga...

 • SJ schemaläggning T21 nr3

  Fortsatt nej från Seko till SJs schema hantering för åkande personal under T21.

 • Helg och föräldraanpassning

  Seko fortsätter att ifrågasätta SJs tolkning av svensk lagstiftning.

 • Föräldraanpassning

  Seko ifrågasätter starkt SJs tolkning av svensk lagstiftning.

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ