Nyheter

Här publiceras större nyheter. För mer löpande information hänvisar vi till Seko SJs blogg.

 • Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020

  Kejsarens nya kläder? SJs agerande med informationen i veckobrevet är minst lika genomskinligt!

 • SJ schemaläggning T21 nr2

  Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21.

 • T21

  Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.

 • Seko begär ett extra möte med skyddskommittén på enhet Service

  Seko SJ har skrivit till SJ och begärt att skyddskommittén för enhet Service skyndsamt ska ha ett extra möte för att diskutera ett antal aktuella frågeställningar kopplade till Covid 19 pandemin.

 • Stoppa kaoset nr 5

  Nu börjar återtåget mot en bättre schemaplanering för åkandepersonalen.

 • Stoppa kaoset nr 4

  Seko SJs förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering som tidigare överlämnats till SJ utgör grunden i den handlingsplan som SJ nu har presenterat.

 • Stoppa kaoset nr 3

  Seko har nu lagt fram konkreta förslag till SJ på hur våra medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

 • Stoppa kaoset nr 2

  Sekos medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

 • Stoppa kaoset nr 1

  Nu får det vara nog, Sekos medlemmar på SJ måste återigen få en möjlighet att planera sitt liv.

 • FV-dag första maj

  Seko Förhandlingsorganisation SJ har idag haft ett extra möte med SJ angående utläggning av FV dag på första maj.

Granskad:
Sidansvarig: Seko SJ