Seko medlemsvecka v.22 ”Jobba rätt!” Håll på arbetstidsreglerna!

Seko SJ förhandlingsorganisation vill att samtliga medlemmar ska känna sig delaktiga i det fackliga arbetet och vill därför att alla klubbar lägger fokus på att ”jobba rätt” under medlemsveckan!

Publicerad:

V.22, 27/5-2/6, är det dags för Sekos medlemsvecka där det kommer ske lokala aktiviteter bland klubbarna/sektioner, mer information delges av er lokala klubb.

Bakgrunden till årets fokus är att Seko under många år identifierat brister i arbetsmiljö kopplat till schema och turer. Ofta ses OSA-direktiv (organisatorisk- och socialarbetsmiljöföreskrift) som rekommendationer och omhändertas inte i lika stor utsträckning vid banarbeten och turförändringar. Under flera år har arbete pågått för att få tillbaka ett stabilt schema med bl a fasta gruppnycklar och nya schemamodeller för att uppnå en bättre upplevelse.

Syftet med att jobba rätt är för att verka för en hållbar arbetsmiljö och scheman, som håller för att kunna jobba ändå fram till pension. Genom fokus på brister i arbetsmiljön kring turer och schema under medlemsveckan vill vi lyfta till SJ att hänsyn måste tas till arbetstidsreglerna.

Målet med veckan är att:

– Inte utföra arbetsuppgifter på vår fritid

– Sprider kunskap i det mest basala av våra arbetstidsregler från vårt kollektivavtal Spåra SJ

– Tillvaratar detta arbetssätt med att ”jobba rätt” och håller på våra arbetstidsregler – Skapar en god arbetsmiljö och god säkerhetskultur

– Genom denna satsning enhetligt samverkar gällande vår arbetsmiljö i turer och schema

Under veckan kommer det bjudas på tårta eller dylikt och besöker du som Seko-medlem en annan åkstation är du självklart välkommen att delta i de aktiviteter som erbjuds på plats! Har ni medlemmar några frågor, önskemål eller idéer till medlemsveckan, hör av er till era lokalt förtroendevalda, som tar det vidare till Seko SJ.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Sara Wirén