Felaktiga inbetalningar ITP1 – tjänstepension

Det är konstaterat att felaktiga inbetalningar har skett från SJ för de som har tjänstepension ITP1, alla födda efter 1979 och fyllda 25 år.

Publicerad:

SJ har meddelat arbetstagarorganisationerna att felaktiga inbetalningar har skett och att man ska jobba på att korrigera detta under sommaren.

Det gäller inbetalningar långt tillbaka i tiden. Det som gett upphov till att inbetalningarna har blivit felaktiga är att den inrapporterade lönen från SJ inte varit den bruttolönegrundande summan som det ska vara, då man räknat bort vissa tillägg, t ex när man erhållit en extrasumma för att ha tagit en tjängstgöringstur då det varit brist på personal vid kritiska punkter som sommar/julhelger m.m.

Seko kommer att bevaka denna fråga framöver för att stämma av arbetet med att korrigering sker. För att kunna kontrollera att detta blir korrekt behövs det som medlem att man själv loggar in på avtalat.se för att se vad som har inrapporterats som bruttolönegrundande lön samt vad som inbetalats. Ett särskilt material har skapats för medlemmar att ta del av för att lätt kunna gå in och kontrollera. Detta sänds ut på mail av er lokala klubb.

Klubbarna kommer även att hålla en särskild dag då fokus på denna fråga om tjänstepension ITP1 omhändertas och att man kan komma och ställa frågor kring detta och få hjälp med att kontrollera sin tjänstepension.

Seko SJ återkommer med mer information när vi stämt av med SJ hur våra medlemmars intressen omhändertas.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Sara Wirén