Tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNight 2022-2026

Seko och SJ är nu efter flera månaders förhandling klara med ett tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNights trafik till Hamburg.

Publicerad:

Seko har från första dagen drivit frågan om ett lönetillägg för de SJ anställda som ska arbeta ombord på tågen då de kommer att behöva kompetensutvecklas och bland annat utföra arbetsuppgifter på ett annat företags trafiktillstånd.

SJs utgångspunkt har under stor del av förhandlingarna varit att det är bra för personalen med kompetensutveckling och omväxling i arbetet, men det är naturligt och inget som SJ ska behöva betala något extra för.

I det tidsbegränsade kollektivavtalet är nu Seko och SJ slutligen nu överens om att för tågvärdar/tågmästare som arbetar på turer till Hamburg införs ett lönetillägg om 500 kr per månad. Tillägget utbetalas för den eller de månader där tågvärdar/tågmästare har arbete förlagt på turer som trafikeras på Hector Rails trafiksäkerhetstillstånd i Danmark.

Parterna är också överens om att måltidsuppehåll istället för rast kan förläggas vid planering av ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sträckan Malmö-Hamburg respektive Hamburg-Malmö. Måltidsuppehåll kan förskjutas till en tidigare eller senare tidpunkt och räknas in i arbetstiden.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Uppdaterad: