SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Publicerad:

Klubbarna inom Seko SJ har nu haft möte och gått igenom de 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen.  

Mötesdeltagarna är överens om att det är viktigt att åtgärderna genomförs och att SJ måste uppvisa en stor portion av ödmjukhet under denna resa för att skapa tillit och förtroende hos våra medlemmar och fackliga organisation. Inte minst via delaktighet lokalt av Seko schemaombud i kommande tur- och schemaarbete på orten.

Utgångspunkten för Seko är även fortsättningsvis att den livegenskap som många av våra medlemmar upplever idag måste bort. Våra medlemmar måste åter kunna planera sin fritid med familj, vänner och övrigt i vardagen.

Seko SJ har nu regelbundna möten inbokade under hösten med SJ och även möten inbokade med klubbordförandena.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ