SJ 10 punkter för bättre schema

Seko och SJ är nu överens om 10 punkter för att kortsiktigt
förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Publicerad:

Seko och SJ är nu överens om 10 åtgärder som på kort tid bedöms få
snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen
för åkandepersonalen.


Klubbarnas ordförande och Seko SJ styrelse kommer på möte den 6
oktober gå igenom och diskutera de åtgärder som nu vidtas av SJ när det
gäller planering och schema. Åtgärder som direkt är ett resultat av Seko
SJs diskussioner med SJ under den senaste tiden. Mer information från
Seko SJ kommentar att sändas ut efter mötet med klubbarnas ordförande.


”Åtgärderna som nu vidtas är ett steg i rätt riktning för att många av
Sekos medlemmar och övriga anställda ska kunna gå från dagens
förtvivlan till framtidstro. Resan framåt börjar nu med att visa på
märkbara förbättringar på både kort och lång sikt när det gäller schemafrågor och dialog med medarbetarna inklusive fackliga företrädare.
Översyn och hantering av nuvarande ”Delgivningsdirektiv” blir en viktig
fråga på denna resa” Kommentar på SJ Intranät den 4 oktober av Seko SJ
ordförande Stefan Zetterlund.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ