Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0

Återigen väljer SJ enhet Service att införa nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter ombord på tågen utan att ta hänsyn till fack eller skyddsorganisationen invändningar.

Publicerad:

Vi vet redan nu att det är en hög efterfrågan på att resa med SJ på tågen i sommar.

Att under rådande situation ombord på tågen med en redan mycket hög arbetsbelastning införa Hej 2.0 skapar inte en bättre arbetsmiljö för ombordpersonalen, tvärtom.

SJ har nu konstaterat att det är personalbrist, inte bara på lokförare utan också på tågvärdar. För att klara av situationen erbjuder SJ olika ersättningar för att få våra medlemmar att flytta på sin semester och arbeta övertid.

Samtidigt är det högsäsong för banarbeten. I bästa fall med planerade ändringar med anpassad tidtabell och turer. I många fall kommer det inte finnas vilket innebär att våra medlemmar mer eller mindre regelmässigt kommer bli försenade.

Att i det läget införa ett arbetssätt med ökat personligt fokus på kunden är orimligt, och kommer att ytterligare förstärka det vardagliga stresspåslag som redan finns med att hinna med alla arbetsuppgifter.

Seko har lämnat in ett arbetsmiljöärende till division Trafik & Service skyddskommitté.

Uppdaterad: