Seko och SJ tecknar avtal om schemaläggning

Seko och SJ har nu tecknat avtal om schemaläggning fram till årsskiftet. Detta avtal markerar något nytt och säkerställer Sekos inflytande över schemaläggningen.

Publicerad:

Avtalet innebär också en modell för de föräldrar som har barn varannan vecka. Detta har varit en prioriterad fråga hos Sekos klubbar på SJ. Modellen bygger på en 8-6 förläggning med bytesdag måndag. Tjänstgöringsgraden är 80%. Detta är en möjlighet och bygger på frivillighet.

Sekos möjligheter till att kvalitetssäkra och insyn över schemaläggningsprocessen är en viktig del av avtalet. En särskild arbetsgrupp kommer att bildas med fokus på för- och efterarbetstider.

Tidigare piloter som är kommunicerade av SJ finns med i avtalet. Seko har här säkerställt uppföljning och utvärdering skall ske lokalt mellan lokal klubb och SJ.

Avtalet tar även sikte på T23 och arbetet med att skapa en sund schemaläggning börjar nu.

Uppdaterad: