Frågan om måltidsavdrag äntligen löst, klart med nya traktamentsregler på SJ.

Seko och SJ är nu äntligen överens om att inkomstskattelagens regler ska tillämpas fullt ut för alla anställda på SJ oavsett yrkestillhörighet. Det innebär att när beloppen för flerdygnstraktamente och måltidsavdrag förändras i inkomstskattelagen så blir det med automatik också en reglering av de nya beloppen i Spåra SJ.

Publicerad:

Det särskilda Reseavtalet som tidigare funnits på SJ upphör att gälla den 31 maj. Istället så tillförs Spåra SJ från och med den 1 juni 2022 skrivningar om traktamentsregler och regler för bilersättning.

De nya traktamentesreglerna kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020. Retroaktiv traktamentsersättning motsvarande skillnaden mellan tidigare Reseavtals flerdygnstraktamente på 210:- och inkomstskattelagens belopp på 240:- samt för dagar med halvt flerdygnstraktamente på 105:- istället för 120:- kommer att utbetalas på juni månads löneutbetalning. Ingen retroaktiv reglering kommer att ske av eventuellt tidigare utbetalda skattepliktiga traktamentesersättningar.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Uppdaterad: