Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 är nu klara. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2022 till den 30 april 2023. Utbetalning av den nya lönen sker på löneutbetalningen i maj. Avtalet gäller från och med den 1 maj 2022, vilket är det datum som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till Försäkringskassan.

Publicerad:

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner haft ambitionen att prioritera   slutlönesteget i varje tariff, vilket vi lyckats med. De nya månads-beloppen för tarifflöner framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Förhandlingarna om ny lön för medlemmar med individuell lön har även denna gång genomförts via avstämning av förslag från SJ. En modell som även används på övriga företag i branschen.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Parterna är överens om att genomföra en löneöversyn på enheterna Krösa Driftledning, SJ Trafikledning, samt SJ Depå. Översynen föranleds av att Seko uppfattar lönesättningen som ologisk och att man därför vill undersöka om det finns osakliga löneskillnader inom enheterna.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

SJ AB Grundlöner från den 1 maj 2022:

Tågmästare
P 17          20 945 kronor
P 18          23 285 kronor
P 19          27 030 kronor
P 10          30 560 kronor

Loungevärd
P 28          22 300 kronor
P 29          24 350 kronor
P 20          27 430 kronor

Tågtekniker
F 17          26 757 kronor
F 18          32 122 kronor
F 19          33 337 kronor
F 10          35 895 kronor

Fordonsoperatör
P 37          24 200 kronor
P 39          27 500 kronor
P 30          31 855 kronor

Depåoperatör
P 48          22 315 kronor
P 49          24 865 kronor
P 40          27 290 kronor

Komfortoperatör
P 58           22 200 kronor
P 59          23 665 kronor
P 50          26 200 kronor

Tågvärd
P 68          22 100 kronor
P 69          24 115 kronor
P 60          27 450 kronor

Lokförare
P 78           18 325 kronor
P 79          31 350 kronor
P 70          37 100 kronor

Obekvämstillägget enligt följande:
Enkel:                           21,55 kr                   
Kvalificerad:                 48,10 kr
Storhelg:                      108,08 kr

Uppdaterad: