Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 har nu påbörjats. Lönekartläggning med syfte att identifiera osakliga löneskillnader är genomförd utan att några osakliga löneskillnader kunde identifieras.

Publicerad:

Den 2 mars träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för de kommande förhandlingarna.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att vi ska prioritera slutlönestegen för de medlemmar som har Befattningslön, samt att varje tariff ska hantera den pott som de själva genererar utifrån avtalets 1.8 %.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de även i år att ske på samma sätt som förra året med fokus på lönesamtal samt en avslutande samlad avstämning.

Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Uppdaterad: