2022

 • Solidaritet med Ukraina

  Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har nu pågått i exakt en månad. En hel nations folk är offer för detta angrepp som har orsakat stort lidande och har tvingat miljontals på flykt, de flesta kvinnor...

 • Sekos medlemmar på basgrupp får extra dag/dagar till sitt dagkonto

  Seko har nu genomfört en ny tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller försening av publicering av schema för januari månad för medlemmar inplacerade på ba...

 • Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

  Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar.

 • Seko begär återigen tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ

  Seko SJ har idag den 15 januari haft ett extra styrelsemöte och beslutat att begära tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst.

 • Vad hände? Del 2

  Seko SJ träffade företrädare från nya ledningen på personalplaneringen den 12 januari.

 • Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

  Vad händer? Varje klubb inom Seko SJ har ett tydligt uppdrag att lokalt följa vad som händer med turer och schemaläggning då det är klubbarna som har kunskapen om hur det ser ut på individnivå. Vid brott mot...

 • Seko möte med SJ VD

  Den 15 december hade Seko möte med Monica Lingegård. Fokus på mötet var det som behöver göras för att få företaget tillbaka till en hållbar situation för Sekos medlemmar.

 • Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

  Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller beslutet om flytt av publicering av schema för december månad för medlemmar inplacerade på basg...

 • Information handlingsplaner IVU/Rapid

  Efter förslag från Seko SJ har den grupp som ska hantera de inlämnade 6.6a-ärendena (en begäran om åtgärd) resulterat i en partssammansatt grupp.

 • Lathund i arbetstidsfrågor för förare- och ombordpersonal på SJ

  I vårt kollektivavtal Spåra SJ finns det bestämmelser och regler. Här finns en sammanställning med det mest basala för att kunna hålla koll på vad som gäller för planerade turer. Arbete på &...