Fotograf: Alan Kartal

Välkommen till Seko SJ

Seko SJ organiserar Seko-klubbarna på SJ AB. Det fulla namnet på organisationen är Seko Förhandlingsorganisation på SJ AB.

Seko är den i särklass största fackföreningen på SJ AB. I dag finns elva Seko-klubbar på företaget. Seko SJ elva klubbar organiserar ca 1800 medlemmar, anställda på SJ AB.

Seko SJ:s främsta uppgift är att bevaka och förbättra medlemmarnas villkor. Seko jobbar bl a annat med att stärka kollektivavtalet, bevaka och förbättra arbetsmiljön, samt att få: "heltid som en rättighet, och deltid som en möjlighet".

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko SJ