Webbtidningen

Seko Posten första nummer av webbtidning kom ut i april 2011.
Ambitionen är att ett nummer av tidningen ska publiceras varje kvartal.

Från och med 2015 är den ersatt av papperstidningen "Seko Posten" som skickas direkt ut till medlemmarna och utkommer en gång i kvartalet.

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 5 2014 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 4 2014 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 3 2014 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 2 2014 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 1 2014 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtdining nr 3 2013 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar Webbtidning nr 2 2013 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar  Avtalsspecial 2013 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 1 2013 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 3 2012 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar  Avtalsspecial 2012 eller i pdf.format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 2 2012 eller i pdf. format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 1 2012 eller i pdf. format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 3 2011 eller i pdf. format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 2 2011 eller i pdf. format

Ladda ned bläddringsbar  Webbtidning nr 1 2011 eller i pdf. format

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten