Semester för nattarbetare

Semesterberäkning för den som jobbar natt och vill vara ledig ett enstaka arbetspass har länge varit en infekterad fråga.Seko Posten har nu kommit fram till en gemensam uppfattning med Posten om hur regelverket ska tolkas för att underlätta diskussionerna och förhoppningsvis ska problemen nu kunna lösas.

Bakgrunden till problemet är att en semesterdag alltid är ett kalenderdygn medan arbetspassen för nattarbetare sträcker sig över två dygn. Posten har tolkat detta som att man måste ta ledigt två dygn för att få ledigt en natt, vilket i sig är riktigt. Problemet uppstår när man arbetar flera pass i följd och vill vara ledig en natt mitt i veckan. Posten har då på många arbetsplatser hävdat att man ska ta två semesterdagar för att vara ledig ett arbetspass men samtidigt menat att man ska jobba klart sitt pass natten innan och att man ska påbörja sitt pass på kvällen inför nästa natt. Denna tolkning från lokala chefer har fått till följd att anställdafått ta två semesterdagar, men bara fått ledigt ett arbetspass.

Seko Posten och Posten har nu kommit fram till en gemensam uppfattning kring semesterdagar och hur dessa ska hanteras för nattarbetare.

Vi är överens om

  • En semesterdag omfattar hela kalenderdygnet.
  • Ledighet med semesterdag innebär ledighet hela kalenderdygnet.
  • Tjänstgöring på semesterdag innebär övertidsersättning.
  • Om att om man vill vara ledig ett enstaka arbetspass mitt i veckan kan man lokalt komma överens om hur den lediga tiden ska förläggas över dygnsgränsen.

Om du ska vara ledig exempelvis natten tisdag-onsdag kan du söka semester för tisdagen. Du kan sedan komma överens om att jobba tisdagsmorgonen, trots att du då har semester, mot att du får vara ledig onsdagsmorgonen då du skulle ha jobbat.Detta innebär i praktiken att detnu, efter att du diskuterat semesterförläggningen med din chef, kostar en semesterdag att vara ledig en natt.

Ladda ned överenskommelsen som pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten