Representantskapet

Högsta beslutande organ i Seko Posten är representantskapet.

Ledamöter i representantskapet är utsedda i särskilda valkretsar som består av samtliga klubbar. Representantskapet sammanträder minst två gånger om året. På höstens sammanträde fastställs budget, aktivitetsplan och på våren genomförs val samt godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut.

Representantskapet har också fastställt Seko Postens organisation som utgår ifrån att vi möter arbetsgivaren i samverkan på ”rätt” nivå.

Seko Postens verksamhet leds av en styrelse som är vald av representantskapet. Ledamöter utsedda av styrelsen möter arbetsgivaren i samverkan på koncernnivå.

Det finns för närvarande 19 lokala klubbar som företräder medlemmarna mot lokala arbetsgivarföreträdare i PostNord.

Representantskapets ledamöter 2020

 

Agne Viker
Albin Bergström
Anders Johansson
Anders Linde
Anders Modig
Andreas Asp
Ann-Charlotte Kling
Anne-Helene Pettersson
Annica Sand
Ann-Sofie Hill
Camilla Hjelm
Carlos Bustos 
Cecilia Dahlbro
Charlotte Rinaldo
Christer Erlandsson
Claes Olsson
Claes Söderling
Dan Blomgren
Daniel Hansen
Edgardo Rosales
Fredrik Wahlgren
Hans Henriksson
Heinz Grentzelius
Helena Andersson
Helene Fyhring-Ljungberg
Håkan Hallengren
Håkan Leijon
Ida Lindouf
Jan-Åke Larsson
Joakim Lander
Johan Lindholm
Johnny Matikainen
Jouni Mikkola
Kent Nordqvist
Lena Edlund
Linda Edholm
Linda Litoft
Louise Persson
Magnus Andersson
Malin Hedberg
Margareta Olovsson
Maria Mannberg
Maria Papamoustou
Maria Terneborg
Martin Jidemyr
Mats Envall
Mats Pettersson
Mats Widerström
Michael Svensson
Mikael Jiremyr
Mikael Lidholm
Murat Tok
Mårten Pavlov
Patrick Theodorsson
Pia Häggblad
Robert Lindberg
Sandra Svensk
Siv Andersson
Sofia Svensson
Stefan Sondell
Thomas Pettersson
Tobias Henriksson
Tobias Jönsson
Tomas Dahl
Torbjörn Johansson
Uno Melin
Ursula Brehmer
Åsa Einerstam
Åsa Åsberg

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten