Representantskapet

Högsta beslutande organ i Seko Posten är representantskapet.

Ledamöter i representantskapet är utsedda i särskilda valkretsar som består av samtliga klubbar. Representantskapet sammanträder minst två gånger om året. På höstens sammanträde fastställs budget, aktivitetsplan och på våren genomförs val samt godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut.

Representantskapet har också fastställt Seko Postens organisation som utgår ifrån att vi möter arbetsgivaren i samverkan på ”rätt” nivå.

Seko Postens verksamhet leds av en styrelse som är vald av representantskapet. Ledamöter utsedda av styrelsen möter arbetsgivaren i samverkan på koncernnivå.

Det finns för närvarande 19 lokala klubbar som företräder medlemmarna mot lokala arbetsgivarföreträdare i PostNord.

Representantskapets ledamöter 2019

 

Agne Viker
Albin Bergström
Amanda Jewander
Anders Linde
Anders Wiberg
Andreas Asp
Ann-charlotte Kling
Anne Helene Pettersson
Annica Sand
Ann-Sofie Hill
Björn Ramstedt
Camilla Hjelm
Carlos Bustos
Charlotte Rinaldo
Christer Erlandsson
Claes Söderling
Dan Blomgren
Daniel Witoslav
Edgardo Rosales
Fredrik Wahlgren
Hans Henriksson
Heinz Grentzelius
Helena Andersson
Helene Fyhring-Ljungberg
Håkan Hallengren
Håkan Leijon
Ida Lindouf
Johnny Matikainen
Jouni Mikkola
Kent Nordqvist
Magnus Polhem
Margareta Olofsson
Maria Mannberg
Maria Papamousto
Maria Terneborg
Martin Jidemyr
Mats Johnsson
Mats Pettersson
Mats Widerström
Michael Svensson
Mikael Jiremyr
Mikael Lidholm
Murat Tok
Mårten Pavlov
Pia C Häggblad
Robert Lindberg
Sofia Svensson
Stefan Sondell
Thomas Pettersson
Tobias Henriksson
Tobias Jönsson
Torbjörn Johansson
Ulf Norman
Uno Melin
Ursula Brehmer
Åsa Åsberg

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten