Representantskapet

Högsta beslutande organ i Seko Posten är representantskapet.

Ledamöter i representantskapet är utsedda i särskilda valkretsar som består av samtliga klubbar. Representantskapet sammanträder minst två gånger om året. På höstens sammanträde fastställs budget, aktivitetsplan och på våren genomförs val samt godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut.

Representantskapet har också fastställt Seko Postens organisation som utgår ifrån att vi möter arbetsgivaren i samverkan på ”rätt” nivå.

Seko Postens verksamhet leds av en styrelse som är vald av representantskapet. Ledamöter utsedda av styrelsen möter arbetsgivaren i samverkan på koncernnivå.

För samverkan med arbetsgivaren på bolagsnivå har Seko Postens representantskap inrättat bolagsråd och bolagskommittéer på Logistik och Meddelande.

Det finns för närvarande 19 lokala klubbar som företräder medlemmarna mot lokala arbetsgivarföreträdare i PostNord.

Representantskapets ledamöter 2018

 

Agne Viker
Albin Bergström
Anders Berg
Anders Holmberg
Anders Linde

Anders Södergren
Anders Wiberg

Anders Öqvist
Andreas Asp
Anette B Gunnarsson
Ann-Charlotte Kling
Anna Stenström
Anne Helene Pettersson
Bengt-Göran Henningsson

Camilla Hjelm
Caroline Bergström

Christer Erlandsson
Christina Hallgren
Claes Söderling

Dan Blomgren
Daniel Hansen
Daniel Witoslaw
Eva Blom
Fredrik Wahlgren
Gunnar Westin
Hans Henriksson
Helena Andersson

Helene Fyhring-Ljungberg
Håkan Hallengren
Håkan Leijon
Johan Lindholm
Johnny Matikainen
Jouni Mikkola
Katarina Sandberg

Kent Nordqvist
Leif Skog

Lennart Karlsson
Leo Drevdal
Margareta K Olsson

Maria Mannberg
Maria Terneborg
Mats Pettersson
Mikael Fluur
Mikael Lidholm
Mikael Svensson

Murat Tok
Mustafa Ölcer
Mårten Pavlov
Patrick Theodorsson
Per-Erik Rohrmüller

Pia C Häggblad
Robert Lindberg

Sara Malm
Sandra Svensk
Siv Andersson
Sofia Rosmark Jönsson
Stefan Sondell
Thomas Pettersson

Tobias Henriksson
Tomas Dahl
Torbjörn Johansson
Ulf Norman
Ulrika Nilsson
Åsa Åsberg

 

Revisorer:
Helen G Nilsson
Anders Modigh

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten