Postens Villkorsavtal

Postens Villkorsavtal är det kollektivavtal som reglerar löner, arbetstider etc.

Här kan du hitta alla regler som finns mellan parterna Posten och Seko Posten

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten