Medlemsinformation vecka 50

Seko drar in LO:s förhandlingsmandat och tar strid mot ökad makt för
arbetsgivarna

Publicerad:

Seko har tillsammans med fyra andra LO-förbund (Kommunal, Byggnads, Fastighets och  Målarna) beslutat att lämna de så kallade LAS-förhandlingarna som LO, PTK och Svenskt Näringsliv bedrivit sedan våren 2019. Fackförbundet Pappers har sedan tidigare också lämnat. LO har inte längre Sekos mandat att förhandla för förbundets räkning i denna fråga.

Bakgrunden är den punkt i januariavtalet om att lagen om anställningsskydd, LAS ska försämras genom att turordningsreglerna ska ge arbetsgivarna större makt vid situationer av uppsägningar. I januariavtalet ges dock en möjlighet för arbetsmarknadens parter att komma överens. Med hotet från regeringspartierna, samt samarbetspartierna C och L om att förändra LAS, har parterna alltså förhandlat och nu presenterat ett dokument, innehållande en avsiktsförklaring där utgångspunkter för de fortsatta förhandlingarna beskrivs. Seko anser att denna avsiktsförklaring är helt oacceptabel och förbundsordförande Valle Karlsson uttrycker sig så här:

- Innehållet i detta dokument går till och med längre än inriktningen i januariavtalet. Dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel. Det kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna,säger Valle Karlsson.

För Sekos medlemmar i Postnord är personalneddragningar tyvärr en realitet och har så varit under många år. Men med stöd av ett starkt skydd mot godtycke och orimlig makt för arbetsgivaren i LAS har Seko Posten kunnat få med motparten på kollektivavtalslösningar som medfört en seriös och rättvis hantering vid neddragningar av antalet anställda. Om arbetsgivarens makt att hantera övertalighet ökar riskerar möjligheterna att åstadkomma starka lösningar via avtal att minska och i värsta fall upphöra helt.

- Seko är nu ett av fem förbund som väljer att stå upp för våra medlemmar i denna otroligt viktiga fråga, säger Johan Lindholm ordförande Seko Posten. Att
arbetsgivarna vill ha så mycket makt som möjligt är ingen överraskning men LO
ledningens agerande är en stor besvikelse. När både politiken och LO sviker,
måste de enskilda förbunden kliva fram och tillsammans ta striden mot
försämringar i arbetsrätten, avslutar Johan.

Ladda ner som Pdf

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten