Medlemsinformation vecka 48

Utfallet från Seko Postens avtalsenkät

Publicerad:

För några veckor sedan fick samtliga medlemmar möjlighet att svara på Seko Postens avtalsenkät för att vi tillsammans ska kunna arbeta fram vilka frågor vi ska driva i nästa års avtalsrörelse. 25 procent tog chansen att svara, varav 63 procent var män och 37 procent kvinnor. Fördelningen mellan män och kvinnor speglar ganska exakt hur det ser ut bland totala antalet medlemmar i Seko Posten. 53 procent av de som svarade var brevbärare, 18 procent chaufförer och 11 procent terminalarbetare brev/ODR.

Här följer en kort sammanfattning av svaren:

  • Majoriteten anser att dagens lönemodell med individuell lönesättning skafortsätta. 53 procent svarade att man tycker denna modell ska finnas ävenframöver, 27 procent svarade nej på samma fråga.
  • På frågan vad man tycker motiverar löneskillnader ansågs anställningstid        (19 procent), kvalitetsmedvetenhet (15 procent) och kunskap (15 procent) vara de viktigaste.
  • Vi kan se att stödet för att löneökningar ska fastställas i krontal samt krontal/procent är väldigt högt. Endast 12 procent ansåg att lönerna ska fastställas enbart i procent.
  • På frågan om du kan tänka dig att avstå löneutrymme för en särskild satsning svarade 45 procent att man ansåg att hela utrymmet ska gå till löneökningar. 22 procent ansåg att man kan tänka sig en satsning på fler semesterdagar medan 15 procent tycker det ska göras en satsning för ytterligare arbetstidsförkortning.
  • Intresset att få möjlighet att frivilligt växla semesterersättning mot mer ledig tid är stort, likaså vikten av att ha ett starkt omställningsavtal som gäller vid övertalighet.

Seko Posten vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten. Utfallet kommer bli en viktig del i arbetet med att forma yrkanden inför nästa års avtalsrörelse. Nästa steg är nu att det kommer anordnas medlemsmöten runt om i landet. På dessa möten kommer vi diskutera utfallet i sin helhet samt att varje möte enas om de tre viktigaste frågorna inför avtalsrörelsen.

 Nuvarande avtal går ut den 31 juli 2020.

Ladda ner för Pdf

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko posten