Medlemsinformation vecka 47

Från representantskapets höstmöte:

Publicerad:

Seko Postens aktiviteter 2020

Onsdagen den 20 november träffades Seko Postens högst beslutande organ,representantskapet, för sitt höstmöte i Solna. Drygt 60 fackliga, från samtliga regioner, styrelsen och Klubb Administration & Specialister, samlades för att bland annat besluta om Seko Postens prioriterade aktiviteter 2020.

När det gäller prioriterade aktiviteter för Seko Posten 2020 beslutade mötet att, utöver löpande verksamhet, prioritera avtalsrörelsen 2020. Andra områden blir bland annat att   arbeta för säkrad återväxt bland förtroendevalda, genomföra medlemsaktiviteten i den förbundsgensamma medlemsveckan v 19, extra fokus på att driva heltidsfrågan, att kärnverksamhet ska bedrivas i egen regi och ansvarsfull omställning.

Mötet gästades av Petra Ehle, Magnus Österdahl och Sofia Bårman från Postnord som informerade om det fortsatta arbetet med en eventuell ny produktionsmodell, även kallad X/Y. Seko Postens viktigaste utgångspunkter om detta blir aktuellt är heltid, god arbetsmiljö och ansvarsfull omställning för våra medlemmar. I dagsläget kan vi konstatera att arbetsgivaren delar vår uppfattning. Gäst på mötet var även Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint som presenterade LO-samordningens avtalskrav inför nästa års avtalsrörelse.

Ett fyllnadsval till Seko Postens styrelse genomfördes och ny i styrelsen blev Ida Lindouf. Ida är förtroendevald brevbärare från Sundsvall.

På mötet antogs dessutom en budget för Seko Postens verksamhet 2020. Nästa möte för representantskapet är årsmötet den 11 mars.

Uppdatera dina kontaktuppgifter
Nästa år startar avtalsrörelsen och för att vi snabbt ska kunna få ut information till alla medlemmar, exempelvis vid eventuellt konfliktvarsel, är det viktigt att vi har rätt uppgifter. Det är enkelt och går snabbt.

Gå in på seko.se och klicka på "mina sidor". När du loggar in kan du kontrollera om vi har rätt uppgifter på aktuell mobil och e-post. Skulle dessa vara felaktiga eller ofullständiga, passa på att ändra så du inte riskerar att missa någon information om vi tvingas skicka ut någon snabb information.

 

Ladda upp för Pdf

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten